Historie a pamětihodnosti

Vznik a nejstarší historie obce

Obec Svatobořice-Mistřín vznikla v roce 1964. Do té doby existovaly Svatobořice a Mistřín samostatně.

Díky klimaticky přívětivému podnebí bylo zdejší území osídleno již ve starší době kamenné. Archeologické nálezy dokládají mladší dobu kamennou, zajímavé nálezy pocházejí také z doby bronzové a železné.

Nejstarší písemná zmínka o Svatobořicích pochází z roku 1349. Přestože se o Mistříně píše ještě dříve, historie Svatobořic sahá hlouběji. Ve starých časech se označovaly jako Červené město.

Obec, která zanikla a vznikla znovu

Mistřín byl dvakrát zcela zničen a vždy znovu obnoven, vždy o kousek dál než byla původní osada.

Zdejší obyvatelé byli mistry již od dob Cyrila a Metoděje. Dle pověsti o názvu obce kvůli slovanským věrozvěstům totiž dokázali během několika dnů zbudovat dřevěný kostel.

Dnes jsou Svatobořice-Mistřín významnou folklórní obcí Moravského Slovácka, které píše i historii vinařství.

Nejenom vinné sklepy a sklípky

V obci najdeme vedle mnoha vinařských sklepů a pohostinných vinařů také zajímavé pamětihodnosti. Mezi jinými je to například:

  • pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1743
  • nebo zvonice z roku 1719 zdobená slunečními hodinami.

Socha svatého Floriana pocházející z roku 1745 je dílem vídeňského sochaře J. K. Schletterera. Ten je také autorem sochařské výzdoby nedalekého milotického zámku. Sochařské umění zde reprezentuje také Ondřej Schweigl, žák Schletterera, který v roce 1791 vytvořil sousoší svaté Anny.

Svatoborské opice a pivovar

Jako „svatoborské opice“ zdejší nazývají dvě kamenné busty na zdi místního zámku, posléze přestavěného na pivovar v barokním stylu.

Opice ztělesňují dvě tváře starořímského boha Januse, boha dveří a bran. Hlavy pocházejí z poloviny 17. století. Místní pivovar ve svých zdech uchovával i původní kamenné opevnění města. Stál na místě původní tvrze, která zanikla za husitských válek.

Lidová architektura

Stejně jako zdejší víno i obec jako taková má svůj nezaměnitelný charakter s typickou lidovou architekturou.